" UJRZAŁEM BLASK "

/I SAW THE LIGHT/
Słowa i muzyka: Hank Williams Sr.
Przekład: Adam Król

Ujrzałem blask, ujrzałem blask,
Po ciemnej nocy nastał brzask.
O, jak się cieszę, On zdjął mój głaz
Jemu cześć, ujrzałem blask.

1. Chodziłem bez celu, czyniłem wolę swą,
Nie chciałem by Jezus zajmował się mną.
Aż kiedyś ujrzałem jak Bóg kocha nas,
sercu moim zajaśniał blask.

2. Błądziłem jak ślepy, gdy nikt nie wiedzie go,
Zwątpienie i strach władały duszą mą.
Aż kiedyś ujrzałem jak Bóg kocha nas,
W sercu moim zajaśniał blask.

3. Gdym całkiem się zgubił, ktoś wtedy mi rzekł:
Ty idź prostą drogą, przez ciasną bramę wejdź".
Aż Chrystus zdjął ze mnie mój ciężar jak głaz,
W sercu moim zajaśniał bla

" ŻYCZĘ CI JEZUSA "

/I WISH YOU JESUS/
Słowa i muzyka: Scott Wesley Brown
Przekład: Paweł Kuciński

1. Mógłbym życzyć Ci radości
i pokoju wciąż,
Mógłbym życzyć Ci też słońca
i pogodnej pieśni głosu.
Mogłem życzyć Tobie szczęścia,
które wyśnisz sam,
[: Lecz życzę Ci Jezusa :] 3X
bardziej niż wszystkiego.

2. Mógłbym życzyć złotych liści,
i gładkiej ścieżki w dal.
Mógłbym życzyć skarbów,
które z marzeń zrobią fakt.
Mogę życzyć Tobie raju
i codziennej tęczy blasku.
[: Lecz życzę Ci Jezusa :] 3X
bardziej niż wszystkiego.
Gdy życzę Ci Jezusa, życzę Ci wszystk      

" NIE SZUKAJ ŻYWEGO... "

/DON'T LOOK FOR THE LIVING/
Słowa i muzyka: Garth Hewitt
Przekład: Adam Król

1. Z początkiem dnia jej serce łka,
do grobu spieszy się,
Maria Magdalena chce spędzić tam ten dzień.
Któż odwali kamień jej ?
Któż pocieszy ją ?
Już wszelki błysk nadziei znikł,
a tak kochała Go.

2.Lecz cóż to, co ? - nie widzi Go
na miejscu, gdzie złożon był.
Piotrowi zaraz powie - i biegnie ze wszystkich sił.
Piotr i Jan zdumieli się,
pędzą do grobu też,
i widząc, że grób pusty jest,
nadziei czują dreszcz.

Nie szukaj Żywego tam, gdzie martwi są,
Nie przekreślaj smutkiem słów, które wyrzekł On.
Jezus sam rozproszy każdą ciemność twą
Nie szukaj Żywego tam, gdzie martwi są.

3. Niewiasto, czemu płaczesz ? i kogo szukasz tu ?
" Mojego szukam Pana " - odpowiada Mu.
Wtem słyszy dźwięk, co stał się jej
najsłodszym ze wszystkich słów:
" Mario ! " - patrzy - " Tak ! To Mistrz ! "
i padła mu do nóg.

Nie szukaj Żywego...

4. I spieszy nieść dobrą wieść
- nie wszyscy wierzą jej -
uczniowie dyskutują i... wierzą coraz mniej.
Zamknięte drzwi, głos jakiś brzmi:
" Shalom, Pokój wam,
Nie bójcie się, Jam żywy jest
i wam zwycięstwo dam ".

Nie szukaj Żywego...

" CUDOWNA BOŻA ŁASKA "

/AMAZING GRACE/
Słowa: John Newton
Przekład: Adela Bajko

1. Cudowna Boża Łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie.
Zgubiony, nędzny byłem ja,
Lecz teraz cieszę się.

2. Ta Łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me.
I wtedy zobaczyłem w łzach,
Żem na przepaści dnie.

3. Lecz Łaska podźwignęła mnie
I naprzód wiedzie wciąż.
Przez ciemne i burzliwe dnie
Tam, gdzie ojcowski dom.

4. O, Boże, dzięki, dzięki Ci,
Za cudną Łaskę Twą.
Do nóg Twych padam w kornej czci,
Niebiosa chwałą brzmią.


 

" DLACZEGO JA, PANIE ? "

/WHY ME ?/
Słowa i muzyka: Kris Kristofferson
Przekład: Andrzej Gąsiorowski

Dlaczego ja, Panie ? Cóż ja mogłem Ci dać,
Czym zasłużyć na dar,
Jaki Ty dałeś mi.
Powiedz mi, co zrobiłem, że Ty
Swą dobrocią bez miar
Obsypujesz mnie wciąż.

Pomóż mi, Jezu,
Straciłem tak wiele,
Wiem teraz, kim jestem sam.
Teraz już wiem,
Jaki byłem bez Ciebie,
Więc, Jezu, oddaję Ci się.

Wypróbuj mnie, Panie!
Jeśli chcesz, Panie mój,
Pojdę z Tobą przez świat,
Aby spłacić mój dług.
Pomóż, znajdę takich jak ja,
Zanim poznałem Cię,
Przyprowadzę ich tu.

Pomóż mi, Jezu...

" WĘDRUJCIE WZDŁUŻ I WSZERZ... "

/TRAVEL FAR AND WIDE/
Słowa i muzyka: Garth Hewitt
Przekład: Adam Król

Wczesnym rankiem, trudno oczom wierzyć,
W blasku jakaś postać jawi się,
Tam, gdzie mgły poranne jeszcze leżą,
Coś jak gdyby Mistrz, a może cień ?

Każdy wypatruje w stronę brzegu
Szept się niesie: "Przecież to jest Pan!".
Wyjdą, chleb i rybę razem zjedzą,
Piotrowi powie Jezus sam na sam:

"Paś owieczki me i naśladuj Mnie,
Wszędzie tam, gdzie droga ma będzie wieść.
Piotrze, czy Mnie miłujesz"
Ja wiem, co teraz czujesz.
Odtąd paś owieczki me.

Już nadszedł czas, że Jezus musi odejść.
O obietnicy Ducha mówi im;
Dla uczniów będzie to dar miłości Bożej
By sprostać mogli poleceniom tym:

"Wędrujcie wzdłużi wszerz
I głoście Dobrą Wieść,
Czyńcie z ludzi uczniów moich w krąg,
Niech każdy z nich ochrzci się
W Trójjedyne Imię me,
Jam jest z wami, choć odchodzę stąd.

" TY, PANIE "

/YOU, LORD/
Słowa i muzyka: Ks. H. Pająk

Ty wskazałeś drogę do miłości,
Ty, Panie,
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem,
Ty, Panie, Panie.
[: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. :] 2X

Ty oddałeś życie za nas wszystkich,
Ty, Panie,
I dlatego jesteś tak mi bliski,
Ty, Panie, Panie.
[: U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. :] 2X

W moim sercu jesteś w dzieńi w nocy,
Ty, Panie.
Choć mym oczom jesteś niewidoczny,
Ty, Panie, Panie.
[: Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty. :] 2X

" ODDAL SIĘ "

/STEAL AWAY/
Pieśń Murzyńska
Przekład: Adela Bajko

Oddal się! Oddal się! Oddal się od świata!
Jezus zwie, do domu zwie, już tu nie będę długo.

1. Mój Pan mię woła, głos Jego w grzmotach słyszę,
Już trąby dźwięk w mej duszy w głos brzmi.
Już tu nie będę długo!

2. Mój Pan mię woła, przez błyskawice woła.
Już trąby dźwięk w mej duszy w głos brzmi.
Już tu nie będę długo.

3. Patrz, świat się wali, a grzesznik drżący cały,
Już trąby dźwięk w mej duszy w głos brzmi.
Już tu nie będę długo.

" O PORANKU "

/IN THE MORNING/
Słowo i muzyka: L. Rudnicki

1. O poranku jesteś ze mną,
Twoja ręka ze mną jest.
O poranku jesteś ze mną,
Wysłuchujesz modlitwy me.
[: A kiedy klękam, patrzysz na mnie,
Błogosławisz wtedy mi. :] 2X
O poranku jesteś ze mną,
Wysłuchujesz modlitwy me.

2. I w południe jesteś ze mną,
Twoja ręka ze mną jest.
I w południe jesteś ze mną,
Rozweselasz serce me.
[: A kiedy śpiewam Ci pochwalny psalm,
Potężniejszym widzę Cię. :] 2X
I w południe jesteś ze mną,
Rozweselasz serce me.

3. I wieczoremjesteś ze mną,
Twoja ręka ze mną jest.
I wieczorem jesteś ze mną,
Gdy zapalasz miliony gwiazd.
[: A w głębi duszy wielką radość mam,
Że wielkiego Pana mam :] 2X
I wieczorem jesteś ze mną,
Gdy zapalasz miliony gwiazd.

" OD BOGA Z DALA "


/LORD, I'M COMING HOME/
Słowa i muzyka: William J. Kirkpatrick
Przekład: Adela Bajko

1. Od Boga z dala szlak mój szedł,
Teraz wracam już.
Za długo mnie usidlał grzech,
Teraz wracam już.

Ojcze mój wracam już!
Przyjmij dziecię swe!
Do domu wracam z błędnych dróg;
Dość już błąkać się!

2. Tak wiele zmarnowałem lat,
Teraz wracam już.
Me siły, młodość zabrał świat,
Teraz wracam już.

3. Zmęczony grzechem ronię łzy,
Teraz wracam już.
Twa miłość wiem przebaczy mi,
Teraz wracam już.

4. Świat rozbił, złamał serce me,
Teraz wracam już.
Ojcowski dom pokojem tchnie,
Teraz wracam już.

" POKÓJ ZOSTAWIAM WAM "

/MY PEACE I LEAVE WITH YOU/
Słowa i muzyka: Zofia Jasnota

Ciągły niepokój na świecie,
Wojny i wojny bez końca,
Jakże niepewna jest ziemia,
Jękiem i gniewem drgająca.

"Pokój zostawiam wam,
Pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje dzisiaj świat" -
Powiedział do nas Pan.

Ciągły niepokój w człowieku,
Ucieczka w hałas, zabawy,
Szukamy wciąż nowych wrażeń,
A w głebi ciszy pragniemy.

Pokój zostawiam wam...

Pokój budować na codzień,
W sobie, w rodzinie, przy pracy,
Nasze mozolne wysiłki,
Pan swoją łaską wzbogac

" OJCA PIEŚŃ "

/THE FATHER'S SONG/
Słowa i muzyka: Garth Hewitt
Przekład: Andrzej M. Tranda

Bądź spokojny i wiedz, ja jestem Bogiem,
Stoję przy Tobie i jestem Bogiem.
Choćby góry skruszały i znikły,
Ja będę z tobą, ty nie musisz się bać.

Jest rzeka radości, która płynie w dal,
Przepływa przez miasto, to jest Ojca pieśń,
Jest drzewo życia nad brzegiem tej rzeki,
Jego liście leczą tam, gdzie płyną łzy.

Psalm 23

Międzynarodowy i krajowy przewóz osób