20.09.08 - 19.10.08. Niemcy - Castell, Kitzingen ...

 

23.07.2008. Koncert w Zelowie - III Tydzień
Ewangelizacyjny
- Zelów - 20-27. 07. 2008r. www.zelandia.pl

 

22.06.2008. K.E.R. - WAWA - ZAKONCZENIE ROKU
SZKOLNEGO

 

13.05.2008. Koncert w Łodzi w Muzeum Historii Miasta
Łodzi


Międzynarodowy i krajowy przewóz osób