26 grudnia 2006. - Warszawa

- Kościół Ew.- Ref. - II-gi Dzień Swiąt - Kolędy

 


 

25 grudnia 2006. - Józefów - " BETANIA"

- I-szy Dzień Świąt w domu opieki " BETANIA" - Kolędy

 


 

24 grudzień 2006. - Józefów - " BETANIA"

-Wigilja w domu opieki " BETANIA" - Koncert kolęd

 


 

23 Grudzień 2006.  - Warszawa

- Kościół Rzym. Kat. - kolędowanie

 


 

17 Grudzień 2006. - Warszawa

- Kościół Ew.- Ref.- Gwiazdka dla dzieci - wspólny śpiew z dziećmi

30 Listopad 2006. - Warszawa

- Kościół Ew.- Ref. - Nabożeństwo Modzieżowe
- Prowadzenie śpiewu: Andrzej Marek Tranda - śpiew, gitara

 


 

01-15 Pażdziernik 2006. - Niemcy - Castell

- Andrzej Marek Tranda - śpiew, gitara, harmonijka ustna.

 


 

08 Wrzesień 2006. - Poddębice

- Koncert - Andrzej Marek Tranda - śpiew, gitara, harmonijka ustna

 


 

18 Czerwiec 2006. - Warszawa - Kościół Ew.- Ref.

- Zakończenie roku szkolnego 2006 - śpiew solo i wspólnie z dziećmi

 


Maj-Czerwiec 2006. - Warszawa

- praca z dziećmi w szkole niedzielnej - nauka piosenek

 


 

 

 

Międzynarodowy i krajowy przewóz osób